پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

برگزارکننده : شهرداری تهران

آدرس سایت : http://ictte.ir

زمان : 11 الی 12 اسفند ماه 1394

 

توضیحات :

محورهای کنفرانس :

    حمل‌و‌نقل همگاني :
    طراحي شبكه‌هاي حمل‌ونقل همگاني
    تحليل ظرفيت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
    معرفي و ارزيابي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني
    بهينه‌سازي ناوگان حمل‌و‌نقل همگاني
    سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند :
    سیستم های تصمیم یار برای کنترل ترافیک
    مدیریت تصادف در سیستم های حمل و نقل هوشمند
    سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک و ایمنی
    مدیریت وقایع اورژانسی
    سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند
    سیستم های حمل و نقل هوشمند در شهر پایدار
    ارتباط بین سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت دانش
    سرویس های انتقال شخصی در سیستم های حمل و نقل هوشمند
    همجوشی داده ها در سیستم های حمل و نقل هوشمند
    محاسبات سیار در سیستم های حمل و نقل هوشمند
    زیرساخت های ارتباطی مورد نیاز برای سیستم های حمل و نقل هوشمند
    سیستم های هوشمند دستیار راننده
    معماری ملی سیستم های حمل و نقل هوشمند
    استانداردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند
    ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند
    سیستم های نرم افزاری توسعه معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند مخصوصاً Turbo و Selection
    مديريت هوشمند ترافيك
    اطلاع‌رساني هوشمند
    وسايل نقليه هوشمند
    سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل همگاني هوشمند
    سيستم‌هاي امنيتي هوشمند
    سيستم‌هاي هوشمند مربوط به وسايل نقليه‌ي تجاري
    سيستم‌هاي هوشمند پرداخت كرايه
    شهر الکترونیک و حمل‌ونقل شهری
    برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی :
    مدل‌سازي و پیش‌بینی تقاضاي حمل‌ونقل
    مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل
    برنامه‌ريزي حمل‌ونقل و كاربري زمين
    برنامه‌ریزی حمل‌ونقل كالا
    بررسی ساختارهای شهری
    استفاده از GIS/GPS/GSM در مدل‌سازی تقاضای حمل‌
    شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات جهت برنامه‌ريزي حمل‌ونقل
    فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، سفرها و فعالیت‌ها
    ايمني ترافيك :
    تحلیل اقتصادی تصادفات
    مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری
    ساختار مديريت حوادث و امدادرسانی جاده‌ای
    روش‌هاي نوين جهت ايمن‌سازي معابر
    مميزي ايمني راه
    شاخص ريسك و مديريت آن در شبكه‌هاي حمل‌و‌نقل
    بررسی رفتار رانندگان
    ارزیابی اقدامات ایمن‌سازی
    سیستم‌های ایمنی وسایل نقلیه‌ي موتوری
    ارتقای ایمنی کاربران آسیب‌پذیر راه
    حمل‌ونقل و توسعه‌ي پايدار :
    پياده محوري و حمل‌ونقل انسان‌مدار
    توسعه دوچرخه‌سواري
    مصرف سوخت
    آلودگي هوا و آلودگي صوتي
    حمل‌و‌نقل و محيط‌هاي شهري
    اثرات تخریبی حمل‌ونقل بر محیط زیست شهری
    مصرف منابع محدود در حمل‌ونقل شهری
    ضرورت‌های توسعه‌ی پایدار
    استانداردها، ابزار پشتیبانی از شهروندان و محیط زیست شهری
    مهندسی ترافیک :
    مدل‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي ترافيك سواره و پياده
    عارضه‌سنجي ترافيك
    مدیریت و کنترل ترافیک در کشورهای در حال توسعه
    مدل‌سازی ظرفیت معابر سواره، دوچرخه و عابر پیاده
    مدل‌سازی ظرفیت تقاطعات
    جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت‌وساز شهری
    اقتصاد حمل و نقل :
    ارزيابي پروژه‌هاي حمل‌و‌نقل
    قيمت‌گذاري معابر شهري
    قیمت‌گذاری ارایه‌ی تسهیلات حمل‌ونقلی
    مدل‌هاي اقتصادي در برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل
    اثرات حمل‌ونقل بر شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها
    ضرورت سهیم شدن مردم در هزینه‌ها و دستاوردهای حمل‌و‌نقلي
    قیمت‌گذاری سوخت و مالیات
    یارانه‌های بخش انرژی- یارانه‌های بخش حمل‌ونقل
    تامین مالی پروژه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از محل استفاده‌ی آن‌ها
    مديريت سيستم‌های حمل‌ و‌ نقل و ترافیک :
    مدیریت تقاضای حمل‌و‌نقل
    مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری داده‌ها
    مدیریت بحران و قابلیت اطمینان در شبکه‌های حمل‌ونقل
    مدیریت زمان‌بندی اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل
    مدیریت کاربری زمین
    مدیریت پارکینگ
    مدیریت محوطه‌های کارگاهی
    مدیریت حمل‌ونقل از دید گردشگری
    مدیریت حمل‌ونقل در ایام خاص
    سیاست‌گذاری در بخش حمل‌ونقل همگانی
    ابزارهای ارتقای کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
    بررسي روش‌ها و سياست‌هاي مناسب، جهت افزايش عرضه‌ي سيستم حمل‌و‌نقل
    آموزش ترافیک :
    روا‌‌ن‌شناسی در ترافیک
    جامعه‌شناسی در ترافیک
    آموزش و فرهنگ‌سازی برای رفتار درست حمل‌ونقلی
    تاثیر اخلاق شهروندی در رفتارهای ترافیکی
    تاثیر آموزش و فرهنگ‌سازی بر ایمنی ترافیک
    قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک :
    ساختاردهی و تعامل بین سازمانی در حیطه‌ی حمل‌ونقل شهری
    قوانین و مقررات و روش‌های اعمال آن در حمل‌و‌نقل و ترافیک
    سیاست‌گذاری‌های هماهنگ در بخش حمل‌ونقل
    موانع مدیریتی در حمل‌ونقل شهری
    اثرسنجی اعمال قانون بر رفتارهای ترافیکی
    پیشنهاد بهبود قوانین و مقررات حمل‌ونقل در راستای افزایش کارآیی سیستم‌های حمل‌ونقلی
    طرح هندسی معابر :
    علائم افقی و عمودی در معابر
    کنترل و مدیریت دسترسی ها
    طراحی هندسی تقاطع ها، میادین و تبادل ها
    طراحی تسهیلات حمل و نقل در معابر شهری (خطوط ویژه، عابر پیاده، خط دوچرخه و ...)
    کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در طراحی هندسی
    حمل و نقل غیرموتوری :
    استراتژی ها و سیاست های توسعه و بکارگیری حمل و نقل غیر موتوری
    تجربه های موفق و ناموفق در زمینه توسعه حمل و نقل غیر موتوری
    توسعه تسهیلات پیاده روی و پیاده راهها در شهرها
    توسعه تسهیلات دوچرخه سواری در شهرها
    برنامه های تشویقی استفاده از حمل و نقل غیر موتوری