کارگاه آموزشی بين المللی ساختمان های انرژی صفر

وبسایت رسمی برگزاری کارگاه آموزشی

زمان: 19 اردیبهشت 1397

مهلت ثبت نام در کارگاه : 15 اردیبهشت 1397

 

توضیحات :

  محورهای کارگاه:

 • انرژی و مباحث زیست محیطی و اقتصادی مربوط به مصرف انرژی

اهمیت صرفه جویی انرژی در ساختمان ها از نظر زیست محیطی و اقتصادی

تعاریف انرژی، انرژی اولیه و انرژی های تجدیدپذیر

نحوه محاسبه میزان انرژی اولیه، انتشار گازهای گلخانه ای و هزینه انرژی ساختمان ها

نقش مسائل اقتصادی در صرفه جویی انرژی در ساختمان ها و ساختمان های کم انرژی و انرژی صفر

 • انواع و رتبه بندی ساختمان های انرژی صفر

تعریف ساختمان های انرژی صفر

انواع و رتبه بندی ها

 • کاهش نیاز انرژی در ساختمان های انرژی صفر

بررسی اتلاف و دریافت انرژی (فیزیک ساختمان) و میزان مصرف انرژی ساختمان ها

طراحی و کاهش نیاز انرژی

 • تامین انرژی در ساختمان های انرژی صفر

نیاز انرژی ساختمان ها و نوع حامل های انرژی مورد نیاز

تأمین نیاز های حرارتی و برودتی، روشنایی و برق مصرفی (تامین انرژی)

تولید و ذخیره انرژی  (حرارت و برق)

مفهوم تأمین انرژی در ساختمان های انرژی صفر

 • سیستم های حرارتی و برودتی ساختمان های انرژی صفر

طراحی مفهومی سیستم های تولید و توزیع سرمایش و گرمایش

تعیین ظرفیت تجهیزات سیستم های تهویه مطبوع

تامین انرژی تاسیسات سرمایش و گرمایش با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

معرفی و تشریح سیستم تهویه مطبوع یک ساختمان انرژی صفر در کشور امریکا

 • تولید انرژی در ساختمان های انرژی صفر

سیستم های خورشیدی و تولید انرژی

تولید حرارت (کلکتورهای حرارتی خورشیدی) و برق (سلول های فتوولتائیک)

شبیه سازی سیستم های خورشیدی برای تامین انرژی ساختمان های انرژی صفر (Polysun)

 • معرفی و تحلیل نمونه های ساختمان ها انرژی صفر

معرفی و تحلیل نمونه های اجرا و بهره برداری شده این ساختمان ها در کشورهای مختلف

تحلیل نحوه تامین انرژی در ساختمان های انرژی صفر موجود

 • کارآفرینی و فرصتهای شغلی

معرفی ایده های کارآفرینی و راه های کسب درآمد در این حوزه

ارائه تجربیات شرکت های دانش بنیان موفق در زمینه انرژی

 • آشنایی بامقررات داخلی و فرصت ها و چالش های پیاده سازی در ایران
 • تکنولوژی و راهکارهای دستیابی به ساختمان های انرژی صفر
 • کلیات شبیه سازی ساختمان های انرژی صفر با نرم افزارهای دیزاین بیلدر و پلی سان
 • شبیه سازی انرژی ساختمان ها و سیستم های انرژی های نو

 

آنچه شرکت کنندگان در کارگاه بدست می آورند:

- آشنایی با دانش فنی طراحی و اجرای ساختمان های انرژی صفر

- توانمندی ارائه مشاوره در خصوص تغییر ساختمان های موجود به ساختمان کم انرژی یا انرژی صفر

- دریافت ایده های کارآرفرینی و کسب درآمد در حوزه مصرف انرژی در ساختمان