کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

وب سایت رسمی کنفرانس

زمان:27 تیر 1397

مهلت ارسال مقالات: 25 خرداد 1397

 

توضیحات :

محورهای کنفرانس   

* مهندسی برق

* مهندسی مکانیک

* مهندسی عمران

* مهندسی کشاورزی

* مهندسی معماری

* مهندسی هوا و فضا

* مهندسی متالوژی و مواد

* مهندسی نفت

* مهندسی کامپیوتر

* مهندسی مکاترونیک

* مهندسی فناوری اطلاعات

* مهندسی معدن

* مهندسی صنایع

* مهندسی پزشکی    و ...
بدیهی است که کلیه گرایش های مرتبط با رشته های فوق شامل محورهای کنفرانس می باشد و پژوهشگران گرامی می توانند مقالات خود را به کنفرانس ارسال نمایند