اولین کنفرانس بین المللی حفاظت در برابر آتش

برگزارکننده : شرکت پادناهور

آدرس سایت : http://www.fpconf.ir

زمان : 1 الی 2 بهمن ماه 1393

توضیحات :

    محور های کنفرانس :


    الف) معماری
    کنترل و توسعه دود و حرارت در ساختمان با استفاده از روش های گوناگون معماری و طراحی هندسی
    ایمنی آتش و طراحی عملکرد محور استفاده از روش های عملکردمحور در طراحی سیستم های ایمنی و آتش نشانی ساختمان ¬ها
    رفتارشناسی متصرفین در زمان بروز خطر
    .  بهینه سازی ساختمان و تعریف استراتژی های خروج و تخلیه
    ارزیابی اقتصادی روش های گوناگون ایمنی در معماری و روش انتخاب گزینه بهتر
    تعیین میزان مقاومت ساختمان ¬ها در برابر آتش مطابق استانداردهای بین المللی
    ب) سازه
    ارزیابی و بهسازی ساختمان های آتش گرفته
    حفاظت سازه های ساختمانی در برابر آتش
    پایداری سازه های فولادی و بتنی در آتش
    ج) تاسیسات
    تهویه، کنترل و مدیریت دود و محصولات آتش در داخل ساختمان به هنگام وقوع آتش سوزی
    کاربرد شبیه سازی های عددی، نرم افزاری و محاسبات CFD  در حوزه رفتار شناسی آتش
    سیستم های اعلام و اطفای آتش هوشمند و بر خط و نقش آنان در کاهش خسارات و تلفات در آتش های ساختمانی
    چ) تحقیق در آتش سوزی های شهری
    روش های ارزیابی و کاهش ریسک آتش سوزی های شهری
    کاربرد تکنولوژی های جدید در پایش ایمنی شهری (مانیتورینگ اعلام آتش )
    ح) قوانین
     قوانین موجود در حوزه ایمنی و آتش نشانی و ارزیابی میزان کارآیی آنها