آزمون ورود به حرفه مهندسان

برگزارکننده : وزارت راه و شهرسازی

آدرس سایت : http://www.inbr.ir

زمان : 22 الی 23 آبان ماه 1393

توضیحات :

 

 

کنفرانس بتن خودتراکم ایران و کنفرانس تعمیر و نگهداری سازه های بتنی