تمدید اعتبار روش تنش مجاز در ویرایش 87 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

تمدید اعتبار روش تنش مجاز

آدرس سایت : http://www.nbri.ir

تاریخ : 1394/04/23

 

توضیحات :

            تمدید اعتبار روش تنش مجاز در ویرایش 87 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

مطابق مصوبه دوازدهمین جلسه شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مورخ 26/9/93 مقرر گردید:

 "در طراحی ساختمانهای فولادی علاوه بر ویرایش 1392 مبحث دهم مقررات، استفاده از روش تنش مجاز ویرایش سال 1387 مبحث دهم نیز با شرط استفاده از ضرائب بارگذاری ارائه شده در ویرایش سال 1392 مبحث ششم تا زمان انتشار و ابلاغ ویرایش بعدی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مجاز است."
مصوبه مذکور در تاریخ 25/11/93 توسط وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اجرا ابلاغ گردید.