ابلاغ اصلاحیه ویرایش 1392 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 ابلاغ اصلاحیه ویرایش 1392 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

آدرس سایت : http://www.nbri.ir

تاریخ : 1394/04/23

 

توضیحات :

           ابلاغ اصلاحیه ویرایش 1392 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در جلسه شماره 16 مورخ 94/2/23 این شورا غلط‌نامه تهیه شده توسط کمیته تخصصی مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برای ویرایش 1392 مبحث مذکور را مصوب نمود. اصلاحیه مذکور در تاریخ 94/3/16 توسط وزیر محترم راه وشهرسازی جهت اعمال در مقررات ابلاغ گردید.
دریافت اصلاحیه مبحث دهم ویرایش 1392