دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایران-اسلامی

وب سایت رسمی همایش

زمان : 19 اردیبهشت 1397

مهلت ارسال مقالات : 10 اردیبهشت 1397

 

توضیحات :

   

محورهای همایش:

۱-    معماری و هنرهای وابسته به آن در خراسان

       – تجزیه و تحلیل فرمی و محتوایی بناهای معماری خراسان

       – مطالعه تزئینات وابسته به معماری در آثار معماری خراسان و مناطق همسایه (شامل هنرهای چوبی، گچبری، آهک بری، نقاشی دیواری، آجرکاری و حجاری)

        – بررسی و تحلیل معماری داخلی بناهای خراسان

۲-    آئین و رسوم محلی خراسان

     -معرفی و مطالعه فرمی و تحلیلی آیین‌های نمایشی و موسیقایی قومی خراسان

     -معرفی و بررسی محتوایی و آیینی و رسوم محلی خراسان

۳-    هنرهای سنتی (هنرهای مستظرفه، خوشنویسی و کتاب­ آرایی)

       -معرفی هنرهای از یاد رفته در خراسان

       -مطالعه آثار هنری برجسته خراسان

        -بررسی و تحلیل گرایش‌های صنایع دستی خراسان و مناطق همسایه

        -معرفی هنرمندان گمنام و بررسی و تحلیل آثار ایشان در خراسان

        -معرفی کتب و نسخ تاریخی و تحلیل فنی و هنری آنها در خراسان و مناطق همسایه

   ۴-     هنرهای تجسمی در خراسان     

         -مطالعه سیر تحول هنرهای تجسمی در خراسان دوره معاصر (نقاشی، گرافیک، مجسمه، تصویر سازی)

         -تحلیل آثار هنرهای تجسمی معاصر در خراسان

  ۵-       بخش ویژه

          – بررسی معماری و تزءینات وابسته به آن در حرم مطهر رضوی