نخستین همایش کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از دور و Gis) در آمایش سرزمین

برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و شهرداری یزد

آدرس سایت : http://gis93.iauyazd.ac.ir

زمان : 5 الی 6 اسفندماه 1393

توضیحات :

    محور های کنفرانس :

    کاربردهای GIS,RS در آمایش سرزمین در زمینه های :
    علوم کشاورزي ومنابع طبیعی ومحیط زیست
    بحران آب شرب استان یزد، خشکسالی و اثرات آن، آلودگی منابع آب،
    انتقال آب بین حوضه اي بویژه در استان یزد
    جغرافیاي طبیعی (اقلیم شناسی و ژئومورفولوژي)
    آمایش سرزمین وتحلیل فضایی
    زمین شناسی و معدن
    جغرافیاي انسانی ومطالعات مرتبط
    خدمات شهري
    مدیریت بحران و مخاطرات محیطی
    علوم ژئوماتیک . LIS، SDI
    توریسم و اکوتوریسم
    سلامت وبهداشت( جغرافیاي پزشکی)
    آینده پژوهی در زمینه RS,GIS
    مباحث پیشرفته در سنجش از دور : راداري و فراطیفی
    امکان سنجی تعریف WEB GIS برای اطلاعات مکانی طرحهای هادی روستایی
    مدل پیشرفته فضایی و بکارگیری آنها در طرحهای ساماندهی منظومه های روستایی
    تهیه مدلهای پیشرفته برنامه ریزی فضایی با استفاده از بانک اطلاعات مکانی روستاهای کشور
    امکان سنجی استفاده از تصاویر ماهواره ای در تهیه  نقشه های بزرگ مقیاس روستایی