برش گیر پانچ

برای جلوگیری از فرو رفتن ستون ها در سطح دال بر اثر ازدیاد بارگذاری سازه برای افزایش سطح اعمال بار متناسب با نیروی وارده و کاهش فشار از برش گیر پانچ استفاده میشه . برش پانچ در اصطلاح سوراخ شدن سطح دال یا فونداسیون بر اثر فرو رفتن ستون در داخل آن ایجاد میشه.

 

برش گیر پانچ

 

برش گیر پانچ