اصطلاحات راهسازی

 

 زیراساس :
قشری از مصالح سنگی (و یا مخلوطی از مصالح سنگی و مواد افزودنی) با مشخصات فنی معین و به ضخامت مشخص که بر روی بستر_راه ( ساب_گرید ) به منظور تحمل بارهای وارده از قشرهای بالای روسازی قشر اساس قرار گیرد، قشر زیراساس نامیده می شود.
زیراساس معمولاً اولین لایه از ساختمان روسازی راه را تشکیل می دهد.

- زیراساس_شنی : مصالح شنی با مشخصات فنی معین تهیه و بر روی بستر روسازی راه حمل و به ضخامت مورد نظر پخش و سپس طبق شرایط فنی آبپاشی و کوبیده می گردد. قشر حاصله، زیراساس شنی نامیده می شود.

- شانه_راه : آن قسمت از کف راه که برای توقف اضطراری وسایل نقلیه اختصاص داده شده است.

- شیب_عرضی : عبارت است از شیب عرضی سطح راه و در مسیرهای مستقیم اغلب معادل ۲% می باشد.

- شیب_عرضی_روکش :
حداقل شیب عرضی روکش در مسیرهای مستقیم ۵/۱% و حداکثر ۳%
ولی حداقل شیب عرضی برای مسیرهای بیش از دو خط عبور در یک جهت ۲% می باشد.
شیب عرضی جاده خاکی و یا بدون روسازی ۵/۲% تا ۵% است.

- طاقهای_با_دور_تمام : طاقهایی که انتهای قوس طاق به حالت عمودی روی پایه ها قرار گرفته باشد.

- طاقهای_نیم_خیز : طاقهایی که با طاق به حالت مایل و با شیب ۱و ۲ روی پایه قرار گرفته باشد.

- عملیات_خاکی: عبارت است از کلیه کارهای لازم برای تمیز کردن بستر و حریم راه، خاکبرداری و خاکریزی خاک، سنگ و یا سایر مصالح، از و یا در مسیر و یا محدوده راه در منطقه عملیات طرح، طبق نقشه های اجرایی و یا برابر دستورات دستگاه نظارت.


- قرضه_جانبی : قرضه ایست موجود در حریم قانونی راه و در صورت بلامانع بودن در نزدیکی و مجاورت حریم_راه .

- قرضه_موضعی : قرضه ایست که از منابع مناسب موجودلل در طول راه و با رعایت حداقل فاصله_حمل تعیین می شود.

- قرضه_منتخب :  قرضه ایست متشکل از مصالح رودخانه ای و یا کوهی و یا مصالحی با مشخصات معین که از منابع خاص تأمین می شود.

- کنترل_فرسایش :
عبارت است از ایجاد فضای سبز و یا تثبیت_خاک با قیرآبه و یا پوشش با بتن پاشیده و شیب بندی به منظور کاهش از دست رفتن خاک به علت آب یا باد.

- مدیریت_روسازی_راه : عبارت است از تمامی فعالیتهای مربوط به
طراحی، ساخت، نگهداری، ارزیابی مداوم، ترمیم،بهسازی و یابازسازی

- روسازی_شبکه_راهها. مدیریت روسازی راه مجموعه ای است از ابزار و روشها که علاوه بر سازماندهی به شبکه روسازیها به تصمیم گیری برای دست یافتن به برنامه های درازمدت مؤثر و اقتصادی برای نگهداری روسازیها در سطحی قابل قبول، کمک می کند.


- میانه_راه : آن قسمت از عرض راه که در حد فاصل (بین) مسیر رفت و برگشت قرار گرفته و مسیرهای رفت و برگشت را از هم جدا می کند
به این میانه راه،  آیلند هم میگویند
ت
- لکه_گیری : هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافیکی و خرابی جسم راه، آسفالتهای سطح راه خراب شده یا به شکلهای موزائیکی درآمده باشد بوسیله دستگاه کاتر، آسفالتهای خراب شده را بصورت شکلهای هندسی خارج نموده و چنانچه زیرسازی نیز دچار آسیب دیدگی شده بود نسبت به اصلاح آن نیز اقدام نموده، سپس یک لایه تک کت اجرا و با آسفالت مرغوب، لایه رویه را مرمت می نمایند.

- حریم_راه : با توجه به نوع راهی که طراحی و احداث می گردد حریم راه در نظر گرفته می شود. منظور از حریم، عرضی است که از دو طرف راه برای مقاصد خاصی اختصاص می یابد.

- این مقاصد را می توان بطور خلاصه بشرح ذیل ذکر نمود:

   1- ایجاد میدان دید وسیعتر بری رانندگان

   2-ایجاد تسهیلات جهت تعریض راه در آینده با توجه به افزیش ترافیک

   3-جلوگیری یا کاهش خطرات ناشی از انحراف خودروها از جاده (با جلوگیری از احداث ساختمان یا هر گونه بنا در حریم)

- گاردریل : نوعی جدا کننده که از جنس ورق گالوانیزه بری حفاظ در راهها استفاده می شود که در اتوبانها، نقاط پرتگاه، گردنه ها و قوسها نصب می شود تا از تصادفات و اتفاقات ناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری شده یا عوارض آنها کمتر شود