معرفی انواع سنگ

سنگ کوارتزيت
اين نوع سنگ که اغلب با سنگ گرانيت نيز اشتباه می شود دارای ویژگيهای متفاوت است و از گرانيت سخت تر است اين سنگ با ظاهر زبر و بلوری خود قابل شناسايی است . کوارتزيت را .بخاطر ظاهر ،زبر آن بيشتر در ساختمانهای ارزان قيمت و روستايی به کار می برند . رنگ آن بيشتر قهوه ای سوخته ، سرخ .خاکستری و قهوه ای است

سنگ توف
از انواع سنگهای خاکستر آتشفشان بوده که به علت چسبندگی کم ذرات آن در اثر هوازدگی پوسته پوسته .می شود و به صورت دانه های ريز از آن جدا می شود . اين سنگ را به علت سبزی چشم نوازی که دارد در کار ديوار سازی پارک سازی و ديوارهای حايل استفاده می کنند.

سنگ ديوريت
از ديوريت براي سنگ نما،سنگ پله وكف ونيز در جاده سازي استفاده مي كنند. رنگ اين سنگ خاكستري،خاكستري تيره وگاه خاكستري مايل به سبز است.

سنگ گابرو
از گابرو به علت استحكام ومقاومت آن در برابر هوازدگي براي سنگ نما،كف،پل وتونل استفاده مي كنند. رنگ گابرو خاكستري مايل به سبز،سبزوگاهي سياه رنگ است.

سنگ لاشه
سنگی است که شکل خاصی نداشته و به همان صورتی که از معدن آورده می شود بکارمی .رود و کاربرد ان در زيرسازی ها ، پر کردن فاصله بين سنگها و کف سازی خشن محدود می شود

سنگ قواره
سنگی است که از سنگ لاشه بدست می آيد و در کارگاه ساختمانی با کمی تيشه کاری ابعاد منظمی يافته و دارای گوشه های معين می گردد از سنگ قواره برای ديوارهای باربر ، جدول .سازی و کف. سازی هايی که نياز به کمی نما سازی دارن استفاده می شود

سنگ بادبر
سنگی است که با تيشه کاری کاملا شکل منظمی يافته و بويژه يک طرف آن شکل صاف به خود ميگيرد .سنگ بادبر را در تونل سازی ، پل سازی ، جدول سازی ، ديوار های باربر و غير باربر ، سنگفرش و پله استفاده می کنند و يکی از عمده ترين کاربردهای مهندسی سنگ لاشه و مالون بويژه در نقاط کوهستانی اجرای قوسهای سنگی است که در پلها ، درگاهها و طاق .زيرين دالانهای سنگی مورد مصرف قرار ميگيرد.

سنگ پلاک
برای نما سازی در سطوح از سنگ پلاک استفاده می شود برای تهيه سنگ پلاک سنگ قله را در کارگاه سنگبری به ضخامتهای مورد نظر برش داده و سپس آن را تا حد جلا و آينه شدن ساب می دهند . سنگ تزئيناتی ارزان را از تراورتن و سنگهای گران قيمت را از گرانيت و مرمر انتخاب می کنند . سنگ پلاک را برای تزئينات داخل و خارج ساختمان و در کف ، ديوارپله ، کف پنجره ، کنار و زير ديوار گچی و .وسايل تزئيناتی نظير گلدان ، شمعدان ، جدول و جوی و غيره استفاده می کنند.

برای آگاهی از قیمت و خرید انواع سنگ اینجا کلیک کنید.