خصوصیات سقف و قالب گرین وافل

1- حذف انواع بلوک و تیرچه های پیش ساخته
2- حذف تیرچه دوبل به دلیل اجرای تیرچه درجا و عدم محدودیت در استفاده از سایز میلگرد در تیرچه
3- حذف مراحل و هزینه های ساخت تیرچه پیش ساخته، حمل و نقل، انبار کردن و انتقال به طبقات
4- عدم نیاز به جابجایی خاموت و شکستن بتن سر تیرچه و سهولت در میلگرد گذاری سقف
5- امکان نصب ورق برای ساپورت های تاسیساتی در کف تیرچه، قبل از بتن ریزی
6- قابل استفاده در انواع اسکلت بتنی و فلزی
7- کاهش مصرف بتن و میلگرد به دلیل کاهش وزن سقف نسبت به سایر سقف های متداول
8- به دلیل سبک بودن قالب و مدولار بودن آن، زیرسازی ساده و کم هزینه و اجرای سریع تر با کیفیت بالاتر نسبت به سقف های متداول
9- با تغییر نحوه مونتاژ قالب می توان سقف را به صورت دال یک و دوطرفه اجرا کرد
10-استفاده از سقف سازه ای به عنوان سقف نمایان(اکسپوز) و حذف نازک کاری در مشاعات و پارکینگ
11-ایمنی در اجرا، حریق و زلزله
12-امکان عبور تاسیسات از داخل سقف و در پی آن کاهش هزینه کف سازی و بار مرده سقف، همچنین افزایش فضای مفید
13-اجرای اقتصادی دهانه های بزرگ
14-ممان اینرسی و صلبیت بالا به دلیل بتن ریزی یکپارچه سقف که نتیجه آن کاهش قابل توجه لرزش سقف خواهد بود
15-نظارت دقیق به مصرف و آرایش میلگرد تا لحظه قبل از بتن ریزی
16-به دلیل جنس قالب گرین وافل، هیچگونه جذب آب بتن انجام نمی گیرد و ویبراسیون در آن به صورت کامل انجام می گیرد
17-وزن بتن این سقف حداقل 250kg/m2 می باشد
18-وزن میلگرد سقف حداقل 5kg/m2 می باشد
19-مطابق با آیین نامه های معتبر ایران و جهان
20-یکی از بهترین و اقتصادی ترین روشهای اجرای صنعتی سقف های مُجَوَّف(waffle)
21-به دلیل غیر ماندگار بودن قالب و امکان بازیافت آن، حافظ محیط زیست و سرمایه ملی خواهد بود
22-با توجه به امکان مونتاژ به اندازه های مختلف، امکان اجرای دال یک و دوطرفه وجود دارد
23- گرین وافل نیاز به چرب کردن ندارد و حداقل تکرار استفاده از آن 50مرتبه می باشد که درصورت استفاده صحیح و مراقبت بیشتر، این تعداد تا 100مرتبه قابل افزایش خواهد بود
24- با آب به راحتی شسته و تمیز می شود
25- سبک بودن قالب که در کارگاه توسط یک نفر قابل حمل است
26- یک سال ضمانت تعویض قالب در صورت آسیب حین اجرای سقف
27-آموزش و نظارت  رایگان بر اجرای سقف پروژه ها