مقاومت فشاری بتن

-  نشان دهنده ی مقاومت بتن در برابر نیروی وزن است . هم چنین یکی از مهمترین عوامل کنترل کیفی بتن نیز می باشد.
مقاومت با عیار متفاوت است مثلا :
بتن 300 یعنی مقدار بتن در 1 متر مکعب 300 کیلوگرم است.
بتن با عیار 300 : بیانگر سیمان مصرفی در یک متر مکعب است . یعنی 300 کیلوگم بر متر مکعب
عیار : مقدار وزن سیمان در یک متر مکعب
مقاومت : مقدار تحمل نمونه از لحاظ مقاومت فشاری را بیان می کند. مقدار نیروی که به بتن وارد میشود و بتن می شکند.
با یک عیار سیمان به دلیل تفاوت نوع دانه بندی ممکن است مقاومت های متفاوتی داشته باشیم.
مقدار مقاومت بر اساس نوع سازه متفاوت است. مثلا در پی بتن 200 و در ستون بتن 300 لام است.
در پروژه های عمرانی ، نمونه گیری از بتن تازه انجام می شود.
انواع نمونه گیری : نمونه گیری به دو صورت مکعبی و سیلندری ( استوانه ) ، صورت میگیرد.
-  ابعاد نمونه ها :
نمونه های مکعبی به ابعاد:
نمونه های استوانه ای :
مقاومت نمونه های مکعبی در استاندارد برابر با 0.8 مقاومت نمونه های استوانه ای است.
مقاومت نمونه ی مکعبی 0.8 = مقاومت نمونه ی استوانه ای
استاندارد مقاومت نمونه را برا اساس مقاومت نمونه استوانه ای در نظر میگیرد و در آینن نامه ها مقاومت بر اساس نمونه س استوانه ای لحاظ می شود.
انواع مقاومت : مقاومت بتن در و حالت مقاومت اویه و مقاومت نهایی بیان می شود.
مقاومت اولیه ، برای سیمانهای معمولی همان مقاومت 7 روزه است که تعیین می شود.
مقاومت نهایی ، که در اکثر آیین نامه ها بیان شده است ، مقاومت 28 روزه بتن است.
مقاومت 7 روزه تقریبا 0.75 مقاومت 28 روزه است.
-  مقدمات آزمایش:
برای انجام این آزمایش ابتدا با استفاده از ترازو وزن نمونه و با استفاده از کولیس طول،عرض و ارتفاع را بدست میاوریم.
برای بدست آوردن طول باید چهار نقطه را اندازه بیگیریم سپس از چهار نقطه میانگین میگیریم تا طول بدست بیاید،اما برای عرض و ارتفاع یک بار اندازه گیری کافیست.
-  ابعاد نمونه آزمایش:
طول:15cm ، عرض: 15.04cm ارتفاع: 15cm
نمونه های مکعبی به دلیل داشتن 5 سطح صاف وصیقلی در حین انجام آزمایش در دستگاه مشکلی نخواهند داشت،اما نمونه های سیلندری به دلیل نداشتن سطح صاف احتیاج به انجام عمل کپینگ(بهسازی) دارند.
عمل کپینگ با استفاده از سیمان با مقاومت بالا و یا با دستگاه انجام میشود.
-  وسایل انجام ازمایش:
نمونه،ترازو،خط کش و جک
جک این آزمایش معروف به جک 200 تنی است.
200 تن بیشترین نیرویی است که جک میتواند وارد کند.
این جک متشکل شده است از دو فک،که فک بالا فک ثابت و فک پایین فک متحرک(نیرو دهنده) .
بر اساس نوع نمونه(مکعبی یا سیلندری)،استاندارد مقدار نیرویی که در 1 ثانیه باید وارد شود را مشخص کرده است.
برای نمونه های مکعبی مقدار نیروی وارده در مدت 1 ثانیه 680 میباشد.
دستگاه دارای دو عقربه مشکی و قرمز است.با وارد شدن نیرو هر دو عقربه شروع به حرکت می کنند.با شکستن بتن و خاموش کردن دستگاه ،عقربه مشکی به حالت اولیه برمیگردد و عقربه قرمز که نشانگر مقدار نیرو است،ثابت میماند.

- نتیجه آزمایش:
نمونه مکعبی مورد آزمایش در فشاری برابر 30ton شروع به خرد شدن نمود.
با تقسیم این عدد به سطح،مقاومت فشاری بدست میاید.