معرفی گرایش های معماری

معرفی گرایش معماری اسلامي:
دوره كارشناسي ارشد مهندسي معماري اسلامي، رسالت كشف حقايق تاريخي، تمدن و سرايت فرهنگي ايران در دوران پس از اسلام و تربيت معماران آشنا به اين مباحث جهت ايجاد طراحي، آشنا به معماري ايران و شناخت مفاهيم علمي معماري اسلامي تدوين شده است. در اين دوره دانش معماران در زمينه معماري اسلامي بسط و تعميق داده مي‌شود تا فارغ‌التحصيلان اين گرايش به عنوان پژوهشگر معماري اسلامي، طراح در پروژه‌هاي فرهنگي، همكاري با مهندسين مشاور معماري، مدرس تاريخ معماري اسلامي و در ساير زمينه‌هاي مختلف معماري اسلامي حضور داشته باشند.

معرفی گرایش مطالعات معماري:
دورۀ كارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران به بازنگری و تعمق در پیشینه تاریخی معماری و شهر و شهرنشینی ایران و بسط و تعمیق دانش موجود در این زمینه می‌پردازد. توضیح و تبیین مشخصات معماری و شهر به عنوان فضای زیست ایرانی در دوره‌های مختلف علاوه بر پرداختن به سكونتگاه‌ها و بناها به شئون دیگر زندگی انسان پرداخته می‌شود. هدف این دوره تربیت متخصص به عنوان پژوهشگر تاریخ معماری و بسط و گسترش دانش در زمینۀ تاریخ معماری ایران است.

معرفی گرایش معماری منظر:
معماري منظر، هنر و دانشي جديد است كه به ساماندهي فضاهاي بيروني و باز مي‌پردازد. هدف از برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد معماري منظر، آموزش افرادي است كه با توجه به رعايت حفظ و تعادل محيط طبيعي و نيازهاي زيستگاهي انسان و ملاحظات زيبايي‌شناسي، چشم‌انداز و محيط، توانايي طراحي در محوطه‌هاي وسيع و محدوده شهري و برون شهري را به عنوان مشخص داشته باشند. فعاليت يك معمار منظر مي‌تواند از طراحي فضاهاي باز تا طراحي يك پارك ملي، از طراحي يك محوطه مسكوني تا طراحي زيرساخت‌هاي شهري، مديريت زمينهاي بكر، احياء اراضي مخدوش شده مثل معادن، محوطه‌هاي دفن زباله را دربرگيرد.
فارغ‌التحصيلان گرايش معماري منظر مي‌توانند در حيطه‌هاي زير فعاليت داشته باشند:

• برنامه‌ريزي براي توسعه‌هاي جديد از لحاظ فرم و مقياس
• طراحي منظر خيابان‌ها و زيرساخت‌هاي عمومي شهر
• طراحي منظر براي مدارس، دانشگاه‌ها، بيمارستان‌ها و هتل‌ها و...
• طراحي پارك‌هاي عمومي، پارك‌هاي موضوعي و فضاهاي ورزشي
• طراحي محوطه‌هاي مسكوني، شهرك‌هاي تجاري و صنعتي
• طراحي فضاهاي شهري، ميدان‌ها، پياده‌راهها و طراحي منظر راه‌ها
• ساماندهي بازسازيهاي شهري
• ساماندهي مناظر طبيعي، تاريخي و توريستي
• حفاظت از باغهاي تاريخي