طراحی نقشه های معماری فاز۱ و فاز۲ چیست

یک پروژه معماری در سه فاز شکل می گیرد و این سه فاز باید بصورت مرتب و سلسله وار  پشت سر هم قرار گیرد تا معماری شکل بگیرد که که این سه فاز عبارتند از فاز صفر، فاز یک و دو معماری

فاز صفر معماری شامل مطالعات و کسب اطلاعات در ارتباط با نیازهای پروژه ، اقلیم ، الزامات شرایط محیطی و قوانین و استاندارد ها  می باشد .

فاز یک معماری پیاده کردن اطلاعات کسب شده فاز صفر در قالب ارائه طرح ها و نقشه های اولیه یا نقشه های فاز یک می باشد و این نقشه ها که شامل پلان ها ، نماها و مقاطع می باشند برای ارایه جهت اخذ مجوز های لازم برای ساخت به مراکز صدور پروانه اعم از شهرداری ها یا بخشداری ها و ..... بکار گرفته می شوند.

نقشه های اجرایی فاز دو معماری بر اساس مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان مدیریت برنامه و بودجه تهیه می شود و شامل ترسیم و ارایه نقشه هایی اجرایی ساختمان جهت اجرا یا ارائه به پیمانکاران می باشد که لیست این نقشه ها به شرح زیر می باشد :
1- فهرست نقشه های فاز دو

2- جدول نازک کاری

3- پلان اندازه گذاری

4- پلان کفسازی و مبلمان

5- پلان سقف کاذب
6- پلان تیپ بندی در و پنجره و ارجاعات ( کدگذاری )

7- پلان نعل درگاه

8- پلان فونداسیون و کرسی چینی

9- پلان تیر ریزی

10- سایت پلان

11- پلان فاز دو بام

12- پلان تاسیسات مکانیکی ( آبگرم و آبسرد ، گرمایش و سرمایش ، فاضلاب )

13- پلان تاسیسات الکتریکی

14- برش های فاز دو

15- نماها

16- بزرگنمایی سرویس بهداشتی

17- بزرگنمایی پله ( برش و جزئیات اجرایی پله )

18- تیپ بندی در و پنجره

19- جزئیات اجرایی خاص پروژه که دقیقا مرتبط با همان پروژه باشد.

20- ارائه جزئیات عمومی