نحوه اجرا و مراحل نصب کاسه توالت ایرانی

نصب سنگ توالت ایرانی

سنگ توالت از جنس چینی لعابدار و در رنگها و طرحهای مختلف ساخته میشوند
ابعاد متوسط آ نها 595×400 میلی متر است
برای کار گذاشتن سنگ یا کاسه  توالت باید به چند نکته ی عمده توجه شود :

1 - زیرسنگ توالت باید کاملاً از مصالح مناسب مانند ماسه ی نرم پر شده باشد
ماسه ی نرم موجب میشود که یک بستر مناسب برای کار گذاشتن کاسه ی توالت به وجود آید از شکستن سنگ توالت جلوگیری کند.
2 - عایقکاری کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صور ت یکپارچه قرار گرفته و تا داخل لوله ی فاضلاب ادامه یابد.
3 - سطح سنگ توالت باید همتراز با کاشی کف باشد.
4 - محور طولی سنگ توالت نباید در جهت محور قبله قرار بگیرد.
5 - در هر طرف سنگ توالت باید حداقل 30 سانتیمتر فاصله از دیوار تمام شده ی اطراف منظور شود.


- فاصله سرویس بهداشتی ازمحل کارباید 100cmباشد.
- اگرتهویه از طریق پنجره و فقط از یک طرف صورت گیرد و مساحتی حدود ۱۷۰۰ سانتیمترمربع نیازاست
- در صورت محدودیت فضااین مساحت حدود۱۰۰سانتیمترمربع می‌باشد.
- کف نباید لغزنده باشد و باید در برابرآب مقاوم باشد و به آسانی نیز تمیز شود
- همچنین کف باید بدون درز وشکاف وقابل شستشوباشد.
- دیوارها حداقل باید تا ارتفاع ۲متری کاشی بوده ونیز قابل شستشو باشد.
- دما ی مناسب برای سرویس‌های بهداشتی ۲۱ درجه سانتیگراد می‌باشد.
- برای هر دودستشویی حداقل یک آینه نصب شود.
- حداقل ارتفاع مخصوص توالت با چهارWC یا کمتر می‌تواند2/20متر باشد.
- حداقل عرض اتاقک هر توالت باید ۸۵سانتیمتر باشد.
- حداقل عرض اتاقک هر توالت بایدبیش از ۱۱۰سانتیمتر باشد.
- حداقل طول اتاقک هر توالت باید۱۵۰سانتیمتر باشد.
- فاصله مرکز دو دستشویی باید ۶۰سانتیمتر باشد.
- فاصله دستشویی از کنار
دیوار ۴۵سانتیمتر باشد.
- حمام محیطی مرطوب است به همین علت در صورتی که تاریک باشد
- محیط مناسبی برای رشد قارچها خواهد بود
- بنابراین بسیار ضروری است که به گونه‌ای طراحی شودکه حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد.
- اندازه درب توالت عرض آن۶۰ سانتیمتر وحداکثر ۷۵ سانتیمتر باشد.