غرفه موقت Bowoos

ساختار چوبی که مرجع طرح و روش ساخت و ساز و مواد مورد استفاده در آن از طبیعت است. این پروژه مشترک با دانشجویان معماری در دانشگاه سارلند در زاربروکن آلمان ایجاد شده است.این طرح با الهام از علم تقلید حیاتی به طور خاص با الهام از پوسته پلانکتون های دریایی ساخته شده است . این غرفه مستقل در توسعه راه حل های انعطاف پذیر و بسیار سبک وزن و متمرکز برای ایجاد ساختارهایی در مقیاس بزرگ راکارهای خوبی ارایه میدهد. که با یک الگوی مشخص از کاتر اجازه می دهد نور از طریق غرفه های چوبی وارد شود این غرفه با ننو نوسانی برای استراحت رهگذران مجهز شده است.

 غرفه موقت Bowoos

 

غرفه موقت Bowoos

 

غرفه موقت Bowoos

 

غرفه موقت Bowoos