قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

- فوم های سقفی
- فوم های ورقه ای
- 3D پنل

 

فوم های سقفی تاریخ به روز رسانی : 1394/04/23
ردیف نام کالا وزن (گرم) تراکم توضیحات واحد قیمت (تومان) خرید
1  فوم سقفی 100×66×20
 700  8  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  5.100  
2  فوم سقفی 100×66×25
 900  8  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  6.100  
3  فوم سقفی 200×66×20
 1400  8  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  10.500  
4  فوم سقفی 200×66×25
 1800  8  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  12.700  
5  فوم سقفی 200×50×20
 1100  8  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  7.300  
6  فوم سقفی 200×50×25
 1300  8  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  9.000  
7  فوم سقفی 100×66×20
 900  9-10  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  9.400  
8  فوم سقفی 100×66×25
 1100  9-10  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  10.500  
9  فوم سقفی 200×50×20
 1300  9-10  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  11.500  
10  فوم سقفی 200×50×25
 1500  9-10  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  13.500  
11  فوم سقفی 200×50×25 مادفوم خاورمیانه
 1300  7  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  9.500  
12  فوم سقفی 200×50×25 مادفوم خاورمیانه  1600  8  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  12.100  
13  فوم سقفی 200×50×25 مادفوم خاورمیانه  1700  9  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  13.100  
14  فوم سقفی 200×50×25 مادفوم خاورمیانه  2000  10  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  14.700  
15  فوم سقفی 200×50×25 مادفوم خاورمیانه  2600  12  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  22.300  
16  فوم سقفی 200×50×20 مادفوم خاورمیانه  1150  7  کاربری : تیرچه بلوک  عدد  8.000  
17  فوم سقفی 100×66×20 مادفوم خاورمیانه  800  7  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  5.400  
18  فوم سقفی 100×66×25 مادفوم خاورمیانه  900  7  کاربری : تیرچه فلزی  عدد  6.700  

 

فوم های ورقه ای تاریخ به روز رسانی : 1394/04/23
ردیف نام کالا وزن (گرم) تراکم توضیحات واحد قیمت (تومان) خرید
1  فوم ورقه ای 200×100×100  -  7-8  بلوک کامل  -  120.000  
2  فوم ورقه ای 200×100×1  -  7-8  فوم رول  -  2.000  
3  فوم ورقه ای 200×100×2  -  7-8  فوم رول  -  4.000  
4  فوم ورقه ای 200×100×3  -  7-8  فوم رول  -  4.200  
5  فوم ورقه ای 200×100×4  -  7-8  فوم رول  -  4.500  
6  فوم ورقه ای 200×100×5  -  7-8  فوم رول  -  5.000  
7  فوم ورقه ای 200×100×6  -  7-8  فوم رول  -  6.000  
8  فوم ورقه ای 200×100×7  -  7-8  فوم رول  -  7.000  
9  فوم ورقه ای 200×100×8  -  7-8  فوم رول  -  8.000  
10  فوم ورقه ای 200×100×9  -  7-8  فوم رول  -  9.000  
11  فوم ورقه ای 200×100×10  -  7-8  فوم رول  -  10.000  
12  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  7  فوم رول  -  1.000  
13  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  8  فوم رول  -  1.100  
14  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  9  فوم رول  -  1.300  
15  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  10  فوم رول  -  1.800  
16  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  12  فوم رول  -  2.000  
17  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  15  فوم رول  -  2.600  
18  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  20  فوم رول  -  4.000  
19  فوم ورقه ای 200×100×1 مادفوم خاورمیانه
 -  25  فوم رول  -  5.000  

 

3D پنل تاریخ به روز رسانی : 1394/04/23
ردیف نام کالا تراکم یونولیت واحد قیمت (تومان) خرید
1  دیواری 8 سانتی با مفتول 2.5 و شبکه 5*5 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  15.800  
2  دیواری 8 سانتی با مفتول 2.5 و شبکه 8*8 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  14.300  
3  دیواری 8 سانتی با مفتول 3 و شبکه 5*5 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  17.800  
4  دیواری 8 سانتی با مفتول 3 و شبکه 8*8 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  15.800  
5  دیواری 10 سانتی با مفتول 2.5 و شبکه 5*5 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  17.300  
6  دیواری 10 سانتی با مفتول 2.5 و شبکه 8*8 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  15.800  
7  دیواری 10 سانتی با مفتول 3 و شبکه 5*5 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  19.300  
8  دیواری 10 سانتی با مفتول 3 و شبکه 8*8 مادفوم خاورمیانه  -  متر مربع  17.300  

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 10273 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:46
این مورد را ارزیابی کنید