بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

  در این قسمت بخشنامه های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

 

ردیف نام تاریخ دانلود
301 موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT نشریه شماره 469 1387/10/24
302 اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت 1387/10/16
303 اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت 1387/10/16
304 اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81 1387/10/7
305 فهرست شرح ردیف‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان 1387/10/2
306 دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع ه‍ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی 1387/10/1
307 امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شركت‌ها 1387/10/1
308 دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترك تشریفات مناقصه) 1387/9/23
309 دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترك تشریفات مناقصه) 1387/9/23
310 دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترك تشریفات مناقصه) 1387/9/23
311 ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت كل) 1387/9/20
312 ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت كل) 1387/9/20
313 ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت كل) 1387/9/20
314 ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت كل) 1387/9/20
315 ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت كل) 1387/9/20
316 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه M 1387 1387/9/13
317 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K 1387 1387/9/13
318 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی H 1387 1387/9/13
319 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك 1387 1387/9/13
320 تعرفه خدمات نقشه‌برداری 1387 1387/9/13
321 حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن 1387 1387/9/13
322 حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن 1387 1387/9/13
323 استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558/1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1387/8/25
324 دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانكاران به تفكیك فصل‌های فهرست بها (لازم‌الاجرا) 1387/8/19
325 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
326 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
327 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
328 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
329 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
330 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
331 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
332 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
333 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
334 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
335 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
336 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
337 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
338 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
339 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
340 فهرست‌های بهای سال 1387 1387/8/11
341 حد نصاب معاملات سال 1387 1387/7/17
342 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1386 1387/4/19
343 آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها 1387/4/11
344 اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81 1387/4/4
345 تشخیص صلاحیت و كنترل ظرفیت مشاوران و پیمانكاران و اطلاع‌رسانی در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات 1387/3/21
346 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
347 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
348 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
349 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
350 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
351 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
352 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
353 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1387 1387/3/19
354 جبران افزایش بهای قیر 1387/3/8
355 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1386 1387/2/28
356 شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری 1387/2/24
357 موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در كارگاه و كنترل موردی 1386/12/8
358 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386 1386/12/6
359 مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 1386/11/17
360 راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند ن تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 1386/11/2
361 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386 1386/10/22
362 تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1386 1386/7/23
363 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385 1386/7/10
364 اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی 1386/7/7
365 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385 1386/6/12
366 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
367 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
368 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
369 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
370 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
371 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
372 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
373 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
374 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
375 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
376 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
377 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
378 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
379 فهرست‌های بهای سال 1386 1386/5/31
380 اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مربوط به مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23/4/ 1383 هیات محترم وزیران 1386/5/24
381 دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره 1386/5/24
382 دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره 1386/5/24
383 دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره 1386/5/24
384 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه (M 1386) 1386/5/24
385 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها (K 1386) 1386/5/24
386 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی (H 1386) 1386/5/24
387 حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال 1386 1386/5/24
388 حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن سال 1386 1386/5/24
389 حد اكثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی 1386/5/9
390 دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانكاران به تفكیك فصل‌های فهرست بها 1386/5/7
391 دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره 1386/4/16
392 اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد 1386/4/12
393 آیین‌نامه اجرایی بند ن ببصره 2 قانون بودجه سال 1386 كل كشور 1386/4/11
394 حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) 1386/4/6
395 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1386 1386/3/5
396 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1386 1386/3/5
397 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1386 1386/3/5
398 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1386 1386/3/5
399 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1386 1386/3/5
400 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1386 1386/3/5