مقررات ملی ساختمان

 

ردیف عنوان نام تاریخ ویرایش لینک توضیحات لینک دانلود
1 مبحث 1 مقررات ملی ساختمان تعاریف 1392 1 ادامه مطلب
2 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان نظامات اداری 1384 1 ادامه مطلب
3 مبحث 3 مقررات ملی ساختمان حفاظت ساختمان ها در برابر حریق 1392 2 ادامه مطلب
4 مبحث 4 مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان 1392 2 ادامه مطلب
5 مبحث 5 مقررات ملی ساختمان مصالح و فراورده های ساختمانی 1392 4 ادامه مطلب
6 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان بارهای وارد بر ساختمان 1392 3 ادامه مطلب
7 مبحث 7 مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی 1392 3 ادامه مطلب
8 مبحث 8 مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی 1392 2 ادامه مطلب
9 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ساختمان های بتن آرمه 1392 4 ادامه مطلب
10 مبحث 10 مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های فولادی 1392 4 ادامه مطلب
11 مبحث 11 مقررات ملی ساختمان اجرای صنعتی ساختمان ها 1392 2 ادامه مطلب
12 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا 1392 4 ادامه مطلب
13 مبحث 13 مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها 1382 2 ادامه مطلب
14 مبحث 14 مقررات ملی ساختمان تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 1380 1 ادامه مطلب
15 مبحث 15 مقررات ملی ساختمان آسانسورها و پله های برقی 1392 3 ادامه مطلب
16 مبحث 16 مقررات ملی ساختمان تاسیسات بهداشتی 1382 2 ادامه مطلب
17 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گازطبیعی ساختمان‌ها 1389 3 ادامه مطلب
18 مبحث 18 مقررات ملی ساختمان عایق بندی و تنظیم صدا 1390 2 ادامه مطلب
19 مبحث 19 مقررات ملی ساختمان صرفه جویی درمصرف انرژی 1381 2 ادامه مطلب
20 مبحث 20 مقررات ملی ساختمان علائم وتابلوها 1384 1 ادامه مطلب
21 مبحث 21 مقررات ملی ساختمان پدافند غیر عامل 1391 1 ادامه مطلب
22 مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداري 1392 1 ادامه مطلب