استانداردهای خارجی

 

در این بخش لیست استانداردهای ASTM جهت مشاهده قرار گرفته است.
پکیج تمامی استانداردهای ASTM در CD 15 به طور کامل به فروش می‌رسد.
در صورت نیاز به استاندارد خاصی می‌توانید آن را در قسمت ارتباط با ما، سفارش دهید. سایت عمران پویا پس از تهیه استاندارد مورد نظر، با شما تماس خواهد گرفت.

 

No Collection DownLoad List
1 Building Codes ASTM Standards Source (Building Codes Collection)
2 Construction ASTM Standards Source (Construction Collection)
3 DOD Approved ASTM Standards Source (DOD Approved Collection)
4 GeoEnvironmental ASTM Standards Source (GeoEnvironmental Collection)
5 GeoTechnical ASTM Standards Source (GeoTechnical Collection)
6 Metals ASTM Standards Source (Metals Collection)
7 Paints ASTM Standards Source (Paints Collection)
8 Petroleum ASTM Standards Source (Petroleum Collection)
9 Plastics ASTM Standards Source (Plastics Collection)
10 Rubber ASTM Standards Source (Rubber Collection)
11 Textiles ASTM Standards Source (Textiles Collection)