استانداردهای ملی ایران

در این قسمت استانداردهای ملی ایران در زمینه ساختمان و معدن جهت دانلود قرار گرفته است

در صورت تمایل می توانید تمامی این استانداردها را در یک بسته خریداری و تهیه نمایید .

 

ردیف نام تاریخ دانلود دانلود کمکی
1 سیمان -قسمت 1-ویژگیها 1393
2 بلوک بتنی سبک سلولی -ویژگیها (اصلاحیه شماره 1) 1393
3 آبدار کردن منیزیت مرده یا دانه پریکلاز-روش آزمون 1393
4 مبانی طراحی سازه ها-اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه های دربردارنده سازه ها 1393
5 آزمون بتن -قسمت 11-تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید، انتشار یک سویه 1393
6 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 5- آزمون های نفوذ سنجی 1393
7 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 4- آزمون های پمپاژ 1393
8 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت3- آزمون های فشار آب در سنگ 1393
9 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 2- آزمون های نفوذ پذیری آب در یک گمانه آزمایشی با استفاده از سامانه های باز 1393
10 آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت 1- قوانین کلی 1393
11 آکوستیک-اندازه گیری آزمایشگاهی عایق بندی صدای اجزاء ساختمان -قسمت4-الزامات و روش های اندازه گیری 1393
12 مبانی طراحی سازه ها-الزامات کلی 1393
13 کاشی ضد اسید -ویژگی ها-(اصلاحیه شماره 1) 1393
14 فراورده های بتنی پیش ساخته -بتن رزینی -الزامات و روشهای آزمون 1392
15 فراورده های بتنی پیش ساخته -طبقه بندی عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای 1392
16 روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 3- روش های آزمون 1392
17 روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 2- روش های تزریق 1392
18 روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت 1- الزامات اساسی 1392
19 روانساز روان ملات برای بتن پیش آکنده -ویژگی ها 1392
20 نسبت های اختلاط روان ملات برای بتن پیش آکنده -روش آزمون 1392
21 کاشی های سرامیکی -قسمت 6- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون 1392
22 تعیین انبساط مهار شده ملات سیمان انبساطی -روش آزمون 1393
23 سیمان کلسیم آلومیناتی-ویژگیها 1393
24 تعیین مقدار روانی روان ملات برای بتن با سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان -روش آزمون 1393
25 موزاییک سیمانی-قسمت2-برای کاربرد بیرونی -ویژگی ها و روشهای آزمون 1393
26 درب ها با چارچوب کامل -آزمون بار عمودی 1392
27 استانداردهای عملکردی در ساختمان -محتوا و معرفی 1392
28 درب ها با چارچوب کامل -آزمون نفوذ پذیری هوا 1392
29 تعیین چگالی بتن سبک سازه ای -روش آزمون 1392
30 مقاومت فشاری بتن سبک-عایق -روش آزمون 1392
31 مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز-روش آزمون 1392
32 اندازه گیری ضخامت المان های بتنی با استفاده از نمونه های مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون 1392
33 اندازه گیری طول نمونه مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون 1392
34 اندازه گیری مقاومت فشاری بتن در سن اولیه و طرح ریزی مقاومت در سن بعدی -روش آزمون 1392
35 محصولات سیمانی تقویت شده با الیاف -نمونه برداری و بازرسی 1392
36 سازه های چوبی -کاربردهای خمشی تیرهای I-شکل قسمت 2- عملکرد اجزاء و الزامات ساخت 1392
37 تعیین تغییر طول نمونه های قالب گیری شده -مغزه گیری شده یا بریده شده از ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی -روش آزمون 1392
38 سنگ نگاری بتن سخت شده -روش آزمون 1393
39 فرکانس های اصلی تشدید عرضی -طولی و پیچشی نمونه های بتن -روش آزمون 1393
40 تعیین رفتار چسبندگی آرماتورو بتن هوادهی شده با اتوکلاو-قسمت 2- آزمون دراز مدت تیر 1392
41 خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 5- انرژی بهره برداری 1392
42 خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت 4- ایمنی آتش 1392
43 آزمون بتن -قسمت 10- تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی در آزمون فشار 1392
44 اندازه گیری مقدار مواد نامحلول قطران و قیر در دی متیل فرمامید 1391
45 اندازه گیری گرانروی ویژه انگلر فراورده های قطران 1391
46 اندازه گیری مقدار کک شدن قیر و قطران (کنرادسون اصلاح شده ) 1391
47 محاسبه تصحیح حجم -دما برای قیرهای زغال سنگ -قطران 1391
48 پرلیت نرم پر کننده عایق-ویژگیها 1393
49 مقاومت فشاری محصور نشده برای مخلوط خاک -آهک فشرده -روش آزمون 1393
50 بتن -مقاومت کششی اتصال صفحات پلیمری تقویت شده با الیاف به بستر بتنی -روش آزمون 1393
51 بتن- خواص کششی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی -روش آزمون 1393
52 بتونه آهکی برای اهداف ساختمانی -ویژگی ها 1393
53 الیاف شیشه ای مقاوم در برابر قلیا برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای و بتن تقویت شده با الیاف و سیمان -ویژگی ها 1393
54 پانل های سیمانی ساختمانی -ویژگی ها 1393
55 بتن -تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی -روش آزمون 1393
56 سنگدانه های ملات بنایی -ویژگیها 1393
57 فوم های صلب مورد استفاده برای مغزی ساندویچ پانل های ساختمانی -ویژگیها 1392
58 بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون صحرایی قسمت 2- آزمون نفوذ سنجی دینامیکی 1393
59 استقامت فیزیکی درهای فولادی، چارچوبها و بازوهای نگه دارنده چارچوب -روش آزمون &معیارهای پذیرش 1393
60 فراورده های سنگ طبیعی- اسلب های نما -الزامات 1392
61 سنگ طبیعی -تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز-روش آزمون 1392
62 سنگ طبیعی-تعیین مقاومت فشاری تک محوری -روش آزمون 1392
63 سنگ طبیعی-بلو ک های زبر-الزامات 1392
64 فراورده های سنگ طبیعی -کاشی های مدولار -الزامات 1392
65 عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت و یکنواخت -روش آزمون 1392
66 اندازه گیری نرخ بازگشت داخلی و نرخ بازگشت داخلی تعدیل شده برای سرمایه گذاری در ساختمان و سامانه های ساختمانی 1392
67 اندازه گیری سرعت موج P و ضخامت صفحات بتنی توسط روش ضربه -بازتاب -روش آزمون 1392
68 بتن -مقاومت سایشی با ماسه پاشی -روش آزمون 1392
69 بتن -مقاومت سایشی سطوح افقی -روش آزمون 1392
70 بتن -مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاترچرخان -روش آزمون 1392
71 بتن-موانع بتنی پیش ساخته -ویژگیها 1392
72 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم فنلی کارخانه ای -ویژگی ها 1392
73 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 2- فراورده های اجرا شده -ویژگی ها 1392
74 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت 1- سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب -ویژگی ها 1392
75 فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی عملکرد هیگروترمال-محاسبه نفوذ بخار آب-سامانه های عایق حرارتی لوله سرد -آئین کار 1392
76 ساختمان -تعیین بارهای وارد بر کف ساختمان های تولیدی و انبارها-آئین کار 1392
77 بتن مسلح شده با الیاف -روش تعیین مقاومت پسماند متوسط 1392
78 سامانه های بام گیاهی(بام سبز) تعیین بارهای مرده و بارهای زنده -آئین کار 1392
79 لنگه های درب-اندازه گیری ارتفاع ، عرض ، ضخامت و گونیایی-روش آزمون 1392
80 درب ها با چارچوب کامل -بارگذاری استاتیکی -روش آزمون 1392
81 عملکرد هایگروترمال مصالح و فراورده های ساختمانی -تعیین رطوبت موجود با خشک کردن در دمای بالا 1392
82 ملات -تغییر طول ملات سیمان هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سولفات -روش آزمون 1392
83 سنگدانه -تعیین پتانسیل واکنش زایی قلیایی- سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه (روش منشور ملات تسریع شده )-روش آزمون 1392
84 فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما بیرونی -سنگ لوح و سنگ کربناته -قسمت 2- روش های آزمون 1392
85 فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما-قسمت 1- ویژگیها 1392
86 ساختمان -درزگیرها-تعیین خواص چسبندگی -پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر 1392
87 یراق آلات ساختمانی -مقاومت به خوردگی -الزامات و روشهای آزمون 1392
88 یراق آلات ساختمانی -دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره -الزامات و روشهای آزمون 1392
89 یراق آلات ساختمانی -اتصالات پشت پنجره ای -الزامات و روش های آزمون 1392
90 بیده ها -الزامات عملکردی -روش آزمون 1392
91 سامانه های بام گیاهی (بام سبز) آب گیری و نگه داشت واسطه های لایه های زه کش ژئوکامپوزیت -روش آزمون 1392
92 سامانه های بام گیاهی (بام سبز) نفوذ پذیری واسطه های زه کشی دانه ای در حالت اشباع از آب به روش بار افتان -روش آزمون 1392
93 انبساط و آب انداختگی گروت های مخلوط شده تازه برای تن با سنگدانه از پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون 1392
94 سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون 1392
95 سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون 1392
96 سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون 1392
97 سنگ طبیعی-طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت 1-کلیات -آیین کار 1392
98 سنگ طبیعی -تعیین حساسیت در برابر تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی -روش آزمون 1392
99 بتن- مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی-روش آزمون 1392
100 انجام آزمون و تحقیق خاک و پی-آزمون ژئوهیدرولیک -قسمت 6- آزمون های نفوذ پذیری آب در گمانه با استفاده از سامانه های بسته -روش آزمون 1392