کنفرانس بتن خودتراکم ایران و کنفرانس تعمیر و نگهداری سازه های بتنی

مجموعه نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

مجموعه نشریات نظام فنی و اجرایی کشور
کد کالا: P2.S1.N1 قیمت: 500,000 ﷼
20,000 ﷼ / g
وزن: 25 گرم

 مجموعه نشریات نظام فنی و اجرایی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

این مجموعه منحصر به فرد شامل 659 نشریه می باشد.

لیست نشریات