تعریف ، هدف و عملکرد

1) تعریف

روسازی راه سازه ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شده، خاکریزی ها، یا کف برش های خاکی و یا سنگی که به طور کلی بستر روسازی نامیده می شود، قرار می گیرد.
روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلف نظیر زیراساس، اساس و لایه های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از آنهاست که هر یک تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی است.

2) هدف از روسازی

زمین طبیعی، بستر خاکریزی های آماده شده راه، کف برش های خاکی و یا سنگی، حتی در شرایط کاملاً متراکم و خوب دانه بندی شده، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را در شرایط متغیر جوی ندارد. بارگذاری این گونه خاک ها موجب شکست برشی و ایجاد تغییرشکل های دائم بیش از اندازه برای آنها می شود.
روسازی، از بروز و ظهور آسیب دیدگی های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت، سریع، مطمئن، ایمن و بدون گرد و غبار را در یک سطح هموار فراهم می کند.

3) عملکرد روسازی

نحوه کلی عملکرد و توزیع بار در روسازی در شکل زیر نشان داده شده است. در این شکل، بار وسیله نقلیه، توسط چرخ، در سطح تماس تقریباً دایره ای شکل، به سطح روسازی وارد می شود. شدت تنش وارده در نقاط واقع در سطح زیر بار حداکثر بوده و با ازدیاد فاصله از این سطح، تقلیل می یابد. اگر فشار قائم در سطح تماس با راه P0 باشد، ضخامت لایه های روسازی و کیفیت مقاومتی آن طوری انتخاب می شود که بار چرخ هرچه بیشتر توزیع و گسترده شده تا این که حداکثر شدت تنش در سطح بستر روسازی به مقدار P1 کاهش یابد که خاک بستر بتواند با تغییر شکل مجاز، آن را تحمل کند. عملکرد سیستم روسازی و کیفیت هر یک از لایه های آن بشرح زیر میباشد:

مقاومت در مقابل تنش
هر یک از لایه ها باید در برابر تنش های وارده، بی آنکه تغییر شکل بیش از اندازه در آن بوجود آید، مقاومت کند.

کاهش تنش برای لایه های زیرین
هر یک از لایه ها باید قادر باشد که شدت تنش ها را تا میزان قابل تحمل برای لایه ای که در زیر آن قرارگرفته، کاهش دهد.
با توجه به شکل زیر و براساس عملکرد و رفتار سازه روسازی می توان روسازی راه را از چندین لایه با مقاومت و مرغوبیت متفاوت طرح کرد به نحوی که از مصالح با مرغوبیت و مقاومت بیشتر در لایه های بالاتر و مصالح با مرغوبیت و مقاومت کمتر در لایه های پایین تر، که میزان تنش در آنها کمتر است، استفاده شود.

روسازی

 

 

نوشته شده توسط  پویا حیاتی
دوشنبه, 02 مهر 772 ساعت 10:48
بازدید 9124 بار آخرین ویرایش در یکشنبه, 23 آذر 1393 ساعت 10:50
این مورد را ارزیابی کنید
(14 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: لایه های روسازی و خواص کلی آنها »