پویا حیاتی


مدیر سایت عمران پویا
کارشناس ارشد در رشته مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

پرهام حیاتی


مسئول بخش آموزش سایت
دکترا در رشته مهندسی راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت ایران

 

حسین صادقیان


مسئول بخش صنعت ساختمان و واحد ترجمه سایت
کارشناس ارشد در رشته مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

پریسا حیاتی

 

مسئول بخش آموزش سایت
کارشناس ارشد در رشته مهندسی ژئوتکنیک از دانشگاه تهران مرکز

 

 


 

درباره سایت : سایت عمران پویا در نظر دارد به عنوان مرجع تخصصی قابل دسترس برای اساتید، مهندسان، دانشجویان، محققین و علاقه مندان به حوزه مهندسی عمران، خدمات فنی مهندسی را به همراه مطالب علمی به روز، ارائه نماید.