کتاب های الکترونیکی

 

در این بخش شما می توانید لیست مجموعه کتاب های الکترونیکی موجود در سایت عمران پویا را مشاهده نمایید. همچنین با کلیک بر روی ادامه مطلب، اطلاعات کتاب های الکترونیکی موجود در هر مجموعه قابل مشاهده و ضمناً صفحات ابتدایی کتاب نیز قابل دانلود می باشد.

جهت تهیه هر مجموعه نیز می توانید با کلیک بر روی آیکون خرید در ستون محصول، مجموعه کتاب های الکترونیکی مورد نظر خود را تهیه فرمایید.

 

ردیف عنوان تعداد حجم فایل (MB) توضیحات محصول
1 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی فرودگاه - Airport Engineering 2 14
ادامه مطلب
2 مجموعه کتاب های الکترونیکی معماری - Architectural 7 140
ادامه مطلب
3 مجموعه کتاب های الکترونیکی انفجار - BLAST 2 127
ادامه مطلب
4 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی پل - Bridge Engineering 110 1566
ادامه مطلب
5 مجموعه کتاب های الکترونیکی کمانش - Buckling 2 51
ادامه مطلب
6 مجموعه کتاب های الکترونیکی ساخت و ساز ساختمان - Building Construction 12 173
ادامه مطلب
7 مجموعه کتاب های الکترونیکی دستنامه مهندسی عمران - Civil Eng. Hand Books 35 957
ادامه مطلب
8 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های ارتباطی - Communication Structures 1 17
ادامه مطلب
9 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های بتنی - Concrete Structures 48 774
ادامه مطلب
10 مجموعه کتاب های الکترونیکی تکنولوژی بتن - Concrete Technology 10 140
ادامه مطلب
11 مجموعه کتاب های الکترونیکی مصالح ساختمانی - Construction Materials 10 268
ادامه مطلب
12 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی سد - Dam 7 257
ادامه مطلب
13 مجموعه کتاب های الکترونیکی لغتنامه - Dictionary 2 115
ادامه مطلب
14 مجموعه کتاب های الکترونیکی دینامیک - Dynamics 14 249
ادامه مطلب
15 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی زلزله - Earthquake Eng & Seismic 54 1158
ادامه مطلب
16 مجموعه کتاب های الکترونیکی الاستیسیته و پلاستیسیته - Placticity 13 333
ادامه مطلب
17 مجموعه کتاب های الکترونیکی محیط زیست - Environment 9 144
ادامه مطلب
18 مجموعه کتاب های الکترونیکی المان محدود - Finite Elements 26 389
ادامه مطلب
19 مجموعه کتاب های الکترونیکی مکانیک سیالات - Fluid Mechanics 29 492
ادامه مطلب
20 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی پی - Foundation 7 312
ادامه مطلب
21 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی شکست - Fracture 8 114
ادامه مطلب
22 مجموعه کتاب های الکترونیکی اطلاعات جغرافیایی - Geoinformation 4 76
ادامه مطلب
23 مجموعه کتاب های الکترونیکی زمین شناسی - Geology 2 123
ادامه مطلب
24 مجموعه کتاب های الکترونیکی سیستم اطلاعات جغرافیایی - GIS 4 104
ادامه مطلب
25 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های توخالی - Hollow Structural 2 43
ادامه مطلب
26 مجموعه کتاب های الکترونیکی بهداشت، ایمنی، محیط زیست - HSE 3 76
ادامه مطلب
27 مجموعه کتاب های الکترونیکی هیدرولیک - Hydraulic 8 71
ادامه مطلب
28 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های هیدرولیکی - Hydraulic Structures 4 47
ادامه مطلب
29 مجموعه کتاب های الکترونیکی هیدرولوژی - Hydrology 3 41
ادامه مطلب
30 مجموعه کتاب های الکترونیکی ماشین آلات - Machines 1 13
ادامه مطلب
31 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های دریایی - Marine Structures 5 105
ادامه مطلب
32 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های بنایی - Masonary 5 221
ادامه مطلب
33 مجموعه کتاب های الکترونیکی ریاضی - Mathematics 36 346
ادامه مطلب
34 مجموعه کتاب های الکترونیکی مقاومت مصالح - Mechanics of Materials 45 784
ادامه مطلب
35 مجموعه سایر کتاب ها - Other 0
ادامه مطلب
36 مجموعه کتاب های الکترونیکی طراحی روسازی - Pavement Design 8 73
ادامه مطلب
37 مجموعه کتاب های الکترونیکی مقاوم سازی - Retrofitting 15 160
ادامه مطلب
38 مجموعه کتاب های الکترونیکی تحلیل خطر - Risk Analysis 2 50
ادامه مطلب
39 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی راه و ترابری - Road & Transportation Engineering 24 444
ادامه مطلب
40 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی سنگ - Rock Engineering 4 50
ادامه مطلب
41 مجموعه کتاب های الکترونیکی طراحی لرزه ای - Seismic Design 19 359
ادامه مطلب
42 مجموعه کتاب های الکترونیکی مکانیک خاک - Soil Mechanics 20 354
ادامه مطلب
43 مجموعه کتاب های الکترونیکی پایداری سازه ها - Stability of buildings 8 67
ادامه مطلب
44 مجموعه کتاب های الکترونیکی استاتیک - Statics 3 238
ادامه مطلب
45 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های فولادی - Steel Structures 52 1433
ادامه مطلب
46 مجموعه کتاب های الکترونیکی تحلیل سازه ها - Structural Analysis 37 1210
ادامه مطلب
47 مجموعه کتاب های الکترونیکی طراحی سازه ها - Structural Design 62 1196
ادامه مطلب
48 مجموعه کتاب های الکترونیکی دینامیک سازه ها - Structure Dynamics 20 679
ادامه مطلب
49 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی سازه ها - Structural Enginreeng 11 208
ادامه مطلب
50 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه ها - Structures 20 191
ادامه مطلب
51 مجموعه کتاب های الکترونیکی نقشه برداری - Surveying 17 260
ادامه مطلب
52 مجموعه کتاب های الکترونیکی سازه های بلند - Tall building 3 95
ادامه مطلب
53 مجموعه کتاب های الکترونیکی آزمایشگاهی - Testing 3 143
ادامه مطلب
54 مجموعه کتاب های الکترونیکی مهندسی شهرسازی - Urban Engineering 8 87
ادامه مطلب
55 مجموعه کتاب های الکترونیکی ارتعاش - Vibration 12 240
ادامه مطلب
56 مجموعه کتاب های الکترونیکی جوش و جوشکاری - Welding 14 296
ادامه مطلب