سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران ، معماری و صنعت ساختمان ایران

وبسایت رسمی برگزاری کنفرانس

زمان: 13 و 14 تیر 1397

مهلت ثبت نام در کنفرانس : 20 خرداد 1397

 

توضیحات :

 

محورهای کنفرانس

محورهای گروه صنعت راه و ساختمان :

آموزش ؛ پژوهش و توسعه  در حوزه صنعت راه و ساختمان

ساخت شهرها به عنوان مکان هایی زیست پذیر برای آینده ای پایدار

بازآفرینی سکونتگاه های انسان با رویکرد حل چالش های : قابلیت زندگی (liveability) و روانی حرکت و جابجایی (mobility)

محورهای گروه مهندسی عمران :

مجموعه مهندسی عمران - زلزله

مجموعه مهندسی عمران – ژئوتکنیک

مجموعه مهندسی عمران – مهندسی سازه

مجموعه مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

مجموعه مهندسی عمران - راه و ترابری

مجموعه مهندسی عمران - مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی

مجموعه مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

مجموعه مهندسی عمران - حمل و نقل

مجموعه مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

مجموعه مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

مجموعه مهندسی عمران - آب و فاضلاب

مجموعه مهندسی عمران - مهندسی رودخانه

محورهای گروه تکنولوژی بتن و مصالح نوین :

تكنولوژي بتن
نانو فناوری

افزودني هاي بتن و مواد كمكي مرتبط با بتن و سازه هاي بتني

بتن و محيط زيست: توسعه پايدار

انبوه سازي، صنعتي سازي، پيش ساختگي، ساخت بتن، حمل و ريختن، تراكم، عمل آوري، بتن آماده

صنعتی سازی سازه ها

مصالح نوین در مهندسی عمران

فناوری ها و مصالح نوین سازگار با محیط زیست وکاهش مصرف آب و انرژی

محورهای گروه مهندسی معماری :

روش های ساخت و فناوری نوین در معماری

طراحی، عملکرد و تکنولوژی ساخت در معماری

معماری داخلی

معماری هوشمند

نقش اقلیم و معماری بومی پایدار در صنعت ساخت

بومی شناسی در معماری

مصالح شناسی در معماری

بازسازی ، باز آفرینی در معماری

تکنیک های ویژه مرمت در معماری 

محورهای گروه مهندسی شهرسازی :

 شهرسازی عمومی

شهرسازی اسلامی

نظریات شهرسازی

برنامه ریزی شهری

طراحی شهری

برنامه ریزی منطقه ای

محورهای زیرگروهای نظام مهندسی :

مهندسی برق

ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر

کاربرد انرژی های تجدید پذیر در ساختمان

مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

اتوماسیون در ساختمان

ساختمانهای سبز

هوشمندسلازی در ساختمانها

مهندسی مکانیک

سیستمهای مدیریت ساختمان

ساختمانهای انرژی صفر

ممیزی انرژی در ساختمان

تکنولوژیهای نوین در سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع ساختمان

بازیافت انرژی در ساختمانها

کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در ساختمانها

تهویه مطبوع ساختمانهای بلند مرتبه

مهندسی نقشه برداری

مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک

 مهندسی ترافیک

برنامه ریزی حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

محورهای گروه علوم زمین و جغرافیا :

 جغرافیا مدیریت و برنامه ریزی شهری

 جغرافیا مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 برنامه ریزی آمایش سرزمین

 مخاطرات محیطی و جغرافیای سیاسی

طبیعت گردی و برنامه ریزی گردشگری

و...