اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلان شهرها با رویکرد سرمایه گذاری

برگزارکننده : دانشگاه آزاداسلامی واحداهواز

آدرس سایت : http://conference.iauahvaz.org/cdcfi2015

زمان : 20 بهمن ماه 1393

توضیحات :

    محور های کنفرانس :

    ملاحظات فنی واجرایی درگودبرداری ساختمان درفضای شهری
    مقاوم سازی ساختمان های ساخته شده در کلان شهرها
    سیستم های حمل و نقل، پایداری حمل و نقل درشهرهای ایران
    توسعه قطارشهری و مشکلات فنی و اجرایی
    تجارب موفق سرمایه گذاری در پروژه های عمران شهری
    تجارب موفق پروژه های عمران شهری
    زیباسازی کلان شهرها با استفاده از المانهای شهری
    ایمن سازی بافت های فرسوده