همایش ملی جوشکاری نوین و صنعتی ساختمان

برگزارکننده : دانشگاه ازاد اسلامی ملایر

آدرس سایت : http://omran2014.malayeriau.ac.ir

زمان : 6 آذرماه 1393

توضیحات :

    محور های کنفرانس :

    جوشکاری کارگاهی
    جوشکاری صنعتی
    صنعتی سازی ساختمان
    قطعات پیش ساخته
    مدیریت ساخت و اجرا
    آموزش و توسعه مهندسی عمران
    آزمونهای مخرب و غیرمخرب
    فن آوریهای نوین در عمران
    ایمنی و مدیریت بحران
    طرح لرزه ای ساختمان ها
    تکنولوژی ساختمان
    بتن خود متراکم