انتشار نسخه جدید Etabs2016

در روز سوم شهریور 95 مطابق با بیست و چهارم اوت 2016 از طرف شرکت CSI نسخه جدید Etabs 2016 انتشار یافت.

مهمترین تغییرات این نسخه بشرح زیر می باشد.

● توانایی انجام طراحی دال های پیش تنیده پس کشیده Post-Tensioning

● امکان اضافه نمودن نقاط شکست در دال ها و دیوارها برای تغییر ضخامت در مدلسازی

● امکان اضافه نمودن اطلاعات پروفیل بستر برای اندرکنش شالوده

● اضافه شدن بارهای باد و زلزله منطبق بر آیین نامه NBCC 2015

● اضافه شدن طیف های آیین نامه های NBCC 2015 و کد روسیه به نرم افزار

● اضافه شدن آیین نامه های بتن و فولاد روسیه به نرم افزار

● نمایش و پلات طبقات

● .....

لینک دانلود ETABS 2016 :

نسخه 32 بیتی:
http://installs.csiamerica.com/software/ETABS/2016/ETABS2016v1600Setup32.exe

نسخه 64 بیتی:
http://installs.csiamerica.com/software/ETABS/2016/ETABS2016v1600Setup64.exe

دقت شود فعلا کرکی برای این ورژن وجود ندارد.